choose country:

Laatste nieuws

30-04-2019 - Ez Tracking

Geo-fence, EZ Tracking and more!

The EZ Tracking track and trace system is available as an option on all our power steering systems and offers a number of interesting functions in addition to the improved adjustable speed signal.

05-07-2018 - Privacy verklaring

Bij EZ Electric Power Steering respecteren wij de gegevens van al onze stakeholders. Naar aanleiding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hebben wij onze privacyverklaring aangepast en publiekelijk gemaakt. 

20-11-2013 - Jaguar met EZ stuurbekrachtiging wint Portugese Mille Miglia

Auto Vintage Portugal - EZ Electric Power Steering Auto Vintage Portugal - EZ Electric Power Steering

Een maand nadat een artikel verscheen in Auto Vintage Portugal over een Jaguar, die bij EZ Electric Power Steering is uitgerust met elektrische stuurbekrachtiging, wint uitgerekend deze auto, een Jaguar Type E, S1 van 1964, de Mil Milhas, de Portugese Mille Miglia... en haalt wéér de publiciteit.

Lees ook eens de overige publicaties over EZ Electric Power Steering.

Over ons

EZ Electric Power Steering

นวัตกรรมใหม่สำหรับเจ้าของรถ Classic and Sport Cars

EZ พวงมาลัยพาวเวอร์ระบบไฟฟ้า

 

ท่านเจ้าของรถ Classic and Sport Cars ที่ต้องเผชิญกับปัญหาพวงมาลัยหนัก และต้องการที่จะแก้ปัญหาโดยไม่ต้องการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ใช้อะไหล่ไม่ตรงรุ่น เพื่อแก้ปัญหา

EZ พวงมาลัยพาวเวอร์สามารถช่วยท่านได้ โดยติดตั้งอยู่ใต้แผงหน้าปัทม์โดยยังคงใช้กระปุกพวงมาลัยหรือแรคพวงมาลัยของเดิมที่ติดมากับรถซึ่งจะยังคงไว้ซึ่งวงเลี้ยวตามสเป็คเดิมของรถ

ระดับความหนักเบาของ EZ พวงมาลัยพาวเวอร์ สามารถปรับได้ และทำงานรวมกับเซ็นเซอร์ความเร็ว และโหลดของการเบรก เพื่อให้ความรู้สึกในการควบคุมรถไม่เบาไปหรือหนักไป

ชิ้นส่วนของ EZ พวงมาลัยพาวเวอร์ ผลิดโดยเครื่อง CNC Laser Cut โดยผลิตเฉพาะรุ่น ตรงรุ่นเท่านั้น เพื่อให้สามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องเจาะตัวถังเพิ่ม โดยจะใช้จุดยึดเดิมของระบบคอพวงมาลัย / กระปุกพวงมาลัยหรือแรค สามารถเปลี่ยนแปลงกลับไปเป็นระบบเดิมที่ไม่มีพาวเวอร์โดยเดิมได้อย่างง่ายดาย ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในห้องเครื่อง ไม่มีปั๊มน้ำมันพาวเวอร์และสายพาน ไม่มีการรั่วของน้ำมันไฮโดรลิก EZ พวงมาลัยพาวเวอร์เป็นระบบที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการให้พลังงานในการช่วยให้พวงมาลัยเบา และจะทำงานต่อเมื่อมีการเลี้ยวพวงมาลัย ซึ่งต่างจากระบบพาวเวอร์แบบใช้ Hydraulic ซึ่งจะกินแรงเครื่องยนต์ประมาณ 4 แรงม้า ซึ่งหมายถึงการใช้น้ำมันที่เพิ่มขึ้น

EZ พวงมาลัยพาวเวอร์สามารถปรับระดับความหนักเบาของการเลี้ยวได้ตามความต้องการของท่านเจ้าของรถ หากในกรณีที่ระบบ EZ ไม่สามารถทำงานได้ ความหนักเบาของพวงมาลัยจะมีลักษณะเท่ากับระบบพวงมาลัยเดิม โดยไม่มีความเสี่ยงในเรื่องของการบังคับเลี้ยว